Sfeerbeeld
 
Home | FAQ | Links | Contact
 

   FAQ voor opgroeiende kinderen en tieners 
                               

1. Kunt u orthodontische problemen voorkomen? 
    1 a Preventie van plaatstekort 
    1 b Preventie van mondademen door lipsluiting vanaf de geboorte. 
    1 c Voorkomen dat uw kind begint met duim- of vingerzuigen.
2. Wat is mondademen door gewoonte? 
   2 a Is ademen door de neus beter dan mondademen door gewoonte? 
   2 b Is mondademen schadelijk voor de ontwikkeling van het gezicht? 
   2 c Diagnose van mondademen. 
   2 d Hoe de neusademhaling herstellen?
3a. Waarom al een orthodontische screening voor 7 jaar?
3b. Welke symptomen of gewoontes suggereren de nood aan een vroeg orthodontisch onderzoek?
4a. Laat me een een verkeerde beet zien die vroeg moet worden behandeld.
4b. Welke zijn de voordelen van een vroege behandeling?
5  Ik ging onlangs met mijn kind naar een orthodontist.
    Hij raadde me aan om de behandeling te starten.
    Zou ik elders voor een second opinion gaan? 

6 Wat is een interceptieve orthodontische behandeling?
7  Wat is een uitgebreide orthodontische behandeling?
8  Wat betekent een "twee fasen behandeling"? 
9  Waarom wil onze orthodontist nog wachten?
10 Wat is een space maintainer?
11 Waarom moeten melktanden soms worden verwijderd?
12 Waarom moeten definitieve tanden uitzonderlijk worden verwijderd?
13 Waarom moeten melktanden en definitieve tanden soms achter elkaar worden verwijderd?
14 Hoe kan de groei van een kind de orthodontische behandeling beÔnvloeden?
17. Welke beugels worden gebruikt om de groeiproblemen van de kaken te verminderen?
18. Kan mijn kind sporten met een beugel?
19 Kan mijn kind nog muziek spelen met zijn/haar beugel?
20 Wat betekent en hoe belangrijk is een goede samenwerking?
21. Waarom duurt een orthodontische behandeling soms langer dan oorspronkelijk werd gedacht?
22. Waarvoor dienen retainers op het einde van een orthodontische behandeling?
23 Zullen uw tanden later mooi recht blijven staan?
24 Indien de wijsheidstanden zijn aangelegd, moeten ze dan worden verwijderd?
25 Wat gebeurt er als ik voorafgaand of tijdens de orthodontische behandeling toch blijf duimen?
26 Wanneer en hoe stoppen met duimzuigen?
27 Als mijn kind slechts een beperkte groei-afwijking van ťťn van de kaken heeft, kan een zuiver orthodontische behandeling dan het onderliggende skeletale probleem camoufleren en kan op deze manier een chirurgische correctie overbodig worden?
28 Komt mijn kind met een nikkelallergie nog in aanmerking voor een orthodontische behandeling?

                                                                    ANTWOORDEN

1. Kunt u orthodontische problemen voorkomen?

Preventieve orthodontie is bedoeld om het ontstaan van een malocclusie ("een verkeerde beet" of scheve tanden) in een overigens normale mond, te voorkomen.
Een kleine verbetering aan het begin kan grote gevolgen voorkomen.

1 a Preventie van plaatstekort:

Het doel:  voldoende plaats openhouden zodat alle definitieve tanden op hun juiste plaats en in de juiste stand kunnen doorbreken.

Met welke beugel?
Hiervoor kan een space maintainer (een plaatshouder) worden gebruikt. Dit beugeltje kan nodig zijn als uw kind zijn melktanden te vroeg verliest (door bijvoorbeeld cariŽs) of als melktanden moeten worden verwijderd.
Melktanden moeten soms worden getrokken als ze niet vanzelf uitvallen en zo de doorbraak van hun definitieve opvolgers belemmeren.

1 b Preventie van mondademen:

Door een goede lipsluiting aan te leren vanaf de geboorte willen we voorkomen dat een kind begint met mondademen en een open mond gedrag.

Hoe?
Als uw kind slaapt met een iets geopende mond dan kunt u best de lippen zacht dichtdrukken tussen duim - en wijsvinger.

Onderzoeksgegevens hierover?

Catlin heeft in de 19de eeuw bij meer dan twee miljoen Indianen kunnen vaststellen dat mondademen bij hen niet voorkwam. Omdat Indiaanse moeders de lippen van hun kind tijdens de slaap zacht dichtdrukken.

Lees  hierover het boek van George Catlin:
Manners, Customs, and Conditions of the North American Indians, Volume II (1832-1839 Amongst the)
Paperback: 444 pages . Publisher: Digital Scanning (20 Dec 2000) . Language English . ISBN: 1582182124

Kinderen van 0 tot 4 jaar: 
               De eerste 6 maanden  kan men de lippen sluiten door de kin op te heffen. 
               De eerste maanden na de geboorte heeft het sluiten van de open mond door
               het dichtdrukken van de lippen geen zin omdat de mond bij het aanraken
               van de lippen nog verder zal opengaan door de zuigreflex.           
Kinderen vanaf 6 maanden:
               * Een baby kan pas door de mond ademen vanaf ongeveer zes maanden. 
                        Daarom wordt het nu echt belangrijk te letten op gesloten lippen. 
               * Als het kind wakker is sluit dan af en toe de lippen zacht met de vingers.
               * Wijs nu en dan naar de eigen gesloten mond  en laat het openen en sluiten
                        van de lippen als spelletje imiteren.
               * Sluit de lippen zacht bij het in bed leggen. 
Kinderen op de basisschool:
               * Laat overdag een plat hangertje dragen.
                        Uw kind moet dit af en toe tussen de lippen vastnemen.
               * De ouders wijzen af en toe naar hun eigen mond.
               * Leer uw kind 's nachts inslapen met gesloten lippen:
                       "Ik wil en zal vannacht met de mond dicht slapen!!" 
               * Als de ouders gaan slapen,  
                   drukken ze de lippen van hun kind zachtjes dicht als de mond open hangt.

Constateert men met deze simpele methode te weinig resultaat dan kan een oplossing geboden worden door:
. een mondscherm of oral screen of vestibulaire plaat.
         Dit is een eenvoudig uitneembaar beugeltje waar het kind heel gemakkelijk aan went.

 

 

 


. een speciale hypo-allergene mondpleister.die de mond symmetrisch sluit, zoals op de afbeelding hieronder.Meer informatie over mondademen vindt u op http://www.myoresearch.com/cms/index.php?id=153,215,0,0,1,0

1c Voorkomen dat uw kind begint met duim- of vingerzuigen.

In landen waar moeders borstvoeding geven en gemakkelijk een fopspeen geven, wordt niet of nauwelijks geduimd. Als uw kind toch wil duimzuigen geef dan zonder uitstel een fopspeen bij voorkeur na de voeding en tot na het inslapen. Dus voor een korte periode. Doe dit niet langer dan 1 jaar. 

Waarom mag uw kind niet slapen met de speen in de mond?
Als de speen uit de mond valt tijdens het slapen, valt de mond open en verhoogt de kans op mondademen.

Waarom zuigflesjes of sabbelflesjes vermijden?
Dit kan ook het ontstaan van mondademen voorkomen.

Gedwongen mondademen kan ontstaan tijdens een verkoudheid.
Zolang neusademen nog mogelijk is, kunnen sommige kinderen vanaf het begin van de verkoudheid geholpen zijn met een fopspeen of een oral screen (een mondscherm).
Hierdoor wordt de doorgankelijkheid van de neus beter. Ook het druppelen van de neus met zout water bevordert de doorstroming van de neus.2 Wat is mondademen door gewoonte (habitueel mondademen of HMA)?

Mondademen of ademhalen door de mond.

Het betekent dat u door de mond ademt uit gewoonte terwijl de neus voldoende doorgankelijk is.
Het is dus een gewoonte en geen noodzaak. HMA kan wel neusobstructie veroorzaken.

Er bestaat ook open-mond gedrag.
Dit zijn kinderen en volwassenen die de mond openhouden uit gewoonte zonder erdoor te ademen.
Dit "open-mond gedrag" komt even vaak voor als HMA. Het is minder schadelijk dan HMA.

2 a Waarom is ademen door de neus beter dan mondademen door gewoonte (HMA)?

Omdat HMA grote schade kan aanrichten met soms blijvende afwijkingen ter hoogte van:

de neus, keel, oren: meer infecties ter hoogte van de amandelen, de keel en het strottenhoofd;
het kauwvermogen.
de onderste luchtwegen: achtergebleven minder ontwikkelde borstkas spieren; 
                                    ontstoken amandelen bevorderen het ontstaan van longaandoeningen.
de beet en de spraak: een frontaal open beet met persisterend infantiel slikken van de tong kan een afwijkende uitspraak van de s, t en d veroorzaken.
het zenuwstelsel.
het hart en het vaatstelsel: verminderde bloedcirculatie en zuurstofopname in het bloed
het maagdarm stelsel
het endocriene systeem
de houding: een slappe buik met holle lendenen en een kromme rug; alles bij elkaar een slappe houding
de cognitieve ontwikkeling: een vertraagde ontwikkeling 
                                        met onvermogen om de aandacht erbij te houden 
                                        en meestal een minder verstandig en schrander voorkomen.

Ook slaapstoornissen zijn mogelijk vooral bij verstopte neus.
Als de ademhaling meer dan 10 seconden is onderbroken spreekt men van apnoe.
Bij meer dan vijf apnoe-perioden per uur tijdens de nacht spreken we van OSA of obstructief slaap apnoe of slaap apnoe syndroom.
Het kan de zuurstofvoorziening van het lichaam in gevaar brengen.
Het kan gepaard gaan met snurken.
Dit leidt vervolgens tot slecht functioneren en slaperigheid overdag.
Kinderen vertonen soms leerstoornissen, ochtendhoofdpijn en kunnen beginnen bedplassen.

Door om te schakelen naar neusademen zullen vaak chronische KNO klachten spontaan herstellen.
De neus verwarmt en reinigt de ingeademde lucht.
Een goede neusademhaling zorgt voor een goede lichamelijke ontwikkeling en voor het eigen welbevinden.

Voor de behandeling van afwijkingen die ontstaan door mondademen werken we samen met andere disciplines, zoals de logopedist, de KNO arts en de orthopedist.

2 b Is mondademen schadelijk voor de ontwikkeling van het gezicht?

Ja, de schadelijke invloed van mondademen op de groei van het gezicht en de kaakbeenderen bij sommige mensen is duidelijk aangetoond. Ademen door de mond zou een overdreven onderste gelaatshoogte kunnen veroorzaken!


                                                  Twee voorbeelden van een open mond.
                                        Een van beiden de meer uitgesproken gelaatsmorfologie,
                                  die hoort bij een chronische neusverstopping en mondademhaling

Het gebit bij deze kinderen vertoont typische symptomen, zoals:
                         naar achteren gekipte snijtanden onder en boven met plaatstekort;
                         een smalle bovenkaak en een kruisbeet;
                         een neiging tot frontaal open beet.

Uit een studie blijkt dat bij kinderen van gemiddeld 7,5 jaar oud, bij wie vergrote neusamandelen werden verwijderd, en die daarna door de neus in plaats van door  de mond ademen, een statistisch significante verbetering werd waargenomen van de voorste onderste gelaatshoogte tijdens een observatieperiode van 5 jaar na de operatieve verwijdering van de amandelen.

2 c Diagnose van mondademen.

Een open mond betekent nog niet dat u door de mond ademt. Laat ons een juiste diagnose stellen.

Symptomen van mondademen kunnen zijn:
Ontstoken tandvlees ter hoogte van de snijtanden geneest niet met goed poetsen
Na verwijdering in de kindertijd van de neusamandelen is herval naar mondademen mogelijk.
Het gemakkelijk ontstaan van cariŽs.

Tijdens de anamnese stellen we de volgende vragen:
* Loopt en zit uw kind vaak met een open mond?
* Slaapt uw kind vaak met een open mond?
* Wordt hij vaak wakker met een droge keel?
* Eet hij vaak met een open mond?
* Drinkt hij veel?
* Snuift hij vaak?

Tenslotte testen we of de beide neushelften voldoende doorgankelijk zijn. Dit is meestal heel gemakkelijk.
1. We vragen uw kind enkele malen door de neus in en uit te ademen.
    We sluiten hierbij met onze vingers de lippen. Het ademen moet zonder inspanning kunnen lukken.
2. Dan sluiten we beurtelings de linker en rechter neushelft 
    2a Als uw kind inspanning moet doen
    2b Als we een geruis horen, 
    2c of als we zien dat een neusvleugel samenvalt of wordt aangezogen
dan kunnen we de istmus (de smalle doorgang) van een neushelft wijder maken door de neusvleugel te spreiden.
Als uw kind dit ervaart als een opluchting dan is dit een duidelijk teken van onvoldoende doorgankelijkheid van een van de neushelften.

2 d Hoe de neusademhaling herstellen?

Een gezwollen neuspoliep, een tumor, eof en vreemd voorwerp kunnen worden verwijderd

Een scheef neustussenschot kan worden hersteld (KNO arts)
 
Een langdurige neusverstopping kan worden verholpen door neusademen te oefenen.
Oefen door elke dag een minuut langer te proberen. Uw neus zal weer open gaan.

    vb. Laat een allergisch kind zolang mogelijk door de neus ademen en de neus zal gemakkelijker open blijven.
    vb. Astma en bronchitis  (CARA): training van neus ademen kan de klachten verminderen.

Duimzuigen kan oorzaak zijn van een open mond 's nachts:  een oral screen kan een goede oplossing zijn.


3a. Waarom al een orthodontische screening voor 7 jaar?

De eerste definitieve molaren (kiezen) en snijtanden zijn gewoonlijk al voor 7 jaar doorgebroken.
Voor 7 jaar kan er al een evaluatie worden gedaan om:
. een vroege behandeling te starten
. een behandeling op latere leeftijd beter te timen;
. toekomstige problemen te voorkomen zonder een beugel te gebruiken;
. of de ouders gerust te stellen indien alles normaal blijkt te zijn.

3b. Welke symptomen of gewoontes suggereren de nood aan een vroeg orthodontisch onderzoek?

. het vroegtijdige of laattijdige verlies van melktanden;
. moeilijkheden bij kauwen of bijten;
. mondademen;
. duimzuigen en vingerzuigen;
. plaatstekort voor alle tanden in het kaakbeen, met tanden die scheef of buiten de rij staan;
. kaakbeenderen die asymmetrisch sluiten of bewegen, of kaakgewrichten die een geluid maken;
. bijten op de wang of in het verhemelte;
. tanden die een abnormaal of helemaal geen contact met elkaar maken;
. kaken en tanden die niet in proportie staan tot de rest van het gezicht.

Een frequente indicatie om vroeg te beginnen: 
                 fel naar voren staand bovenfronttanden 
                 omdat deze fronttanden vatbaarder zijn voor verlies of breuk.

4a Afbeeldingen van malocclusies die in aanmerking komen voor een vroege behandeling:            crowding (plaatstekort)                   verdiepte beet (vergrote overbite)

            spacing (teveel ruimte)                       middellijnverschuiving
                                                                    tussen onder en boven

              te smalle boventandenboog                   vergrote overjet

 

                             onderbeet (omgekeerde frontale overbeet)

4b. Welke zijn de voordelen van een vroege orthodontische behandeling?

Voor patiŽnten die duidelijk voor een vroege orthodontische interventie in aanmerking komen,
geeft een behandeling op jonge leeftijd de kans om:
. het risico op trauma (accidenten waarbij bijv een snijtand wordt uitgeslagen) te verminderen
                 bij protruderende (te ver vooruit stekende) bovenfronttanden;
        Een fel naar voren staand bovenfront is vatbaarder voor verlies of breuk van snijtanden(trauma).
        Dit gevaar op trauma is een typische en frequente indicatie om vroeg te beginnen.
. de groei van de kaken te begeleiden;
. de doorbraak van de definitieve tanden te begeleiden naar hun juiste positie in de tandenboog;
. de breedte van de boven- en ondertandenbogen te reguleren;
           met name het boogvormige kaakbot = de processus alveolaris 
           (dwz het tanddragende gedeelte van het kaakbeen) waarin de tanden zijn ingeplant;
. een schadelijke mondgewoonte te corrigeren zoals duim- of vingerzuigen;
. abnormale slik of spraakproblemen te beperken of zelfs te vermijden;
. het persoonlijke voorkomen en de eigenwaarde te verbeteren;
. de latere correctieve orthodontische behandeling te vereenvoudigen en/of te verkorten;
. het risico op geÔmpacteerde (=ingesloten) tanden te beperken;
. ruimte te behouden of te winnen voor de definitieve tanden die aan het doorbreken zijn.


5. Ik ging onlangs met mijn kind naar een orthodontist.
Hij raadde me aan om de behandeling te starten. Zou ik elders voor een second opinion gaan?


U zou erover kunnen spreken met uw familietandarts. Als u een second opinion wenst, doet u er best aan hiervoor de nodige stappen te ondernemen. Zorg ervoor dat u bij een erkende orthodontist terecht komt, die lid is van een erkende beroepsvereniging van orthodontisten en dat u vertrouwen hebt in zijn praktijk en zijn personeel. Alleen een erkende orthodontist kan u maximale garantie bieden voor de beste zorgen en een optimaal resultaat.
Erkende orthodontisten vindt u op http://www.bbno.be/


6. Wat is een interceptieve orthodontische behandeling?

Een interceptieve orthodontische behandeling is nodig om afwijkingen of problemen te behandelen die, als er niets aan wordt gedaan, na verloop van tijd zouden kunnen leiden tot ergere gebitsproblemen.

Het doel is:
. de oorzaak op te heffen
. de ernst van een zich ontwikkelend probleem te verminderen.
. de totale tijdsduur en de moeilijkheidsgraad van een latere
            uitgebreide orthodontische behandeling te verminderen.

Voorbeelden van dit soort behandelingen:
. correctie van duim - en vingerzuiggewoonten;
. het begeleiden van de definitieve tanden naar hun gewenste positie door:
              . verwijdering van tanden
              . aanpassing van de afmeting van de tanden
              . het winnen of het houden van plaats voor definitieve tanden

Een interceptieve orthodontische behandeling is alleen mogelijk in:
              . het melkgebit 
              . het wisselgebit
                (het wisselgebit bevat tegelijk melktanden en definitieve tanden in hetzelfde gebit,
                dus als nog niet alle melktanden zijn gewisseld).

Een patiŽnt kan meer dan ťťn fase van een interceptieve orthodontische behandeling nodig hebben.


7 Wat is een uitgebreide orthodontische behandeling?

Dit is een behandeling voor:
. het uitlijning van de definitieve tanden;
. het goede functioneren van de kaakbeenderen;
. het op elkaar passen van de onder- en boventanden.

Met als doel:  het corrigeren van het vastgestelde probleem en 
                    het optimaal herstellen van de verkeerde beet (de malocclusie).

Een uitgebreide orthodontische behandeling:
. kan beginnen in het melkgebit, het wisselgebit (gebit met melk- en definitieve tanden), of het definitieve gebit.
. kan bestaan uit een of meerdere fasen.
Dit hangt af van de aard van het probleem en de doelstellingen van de behandeling.

Een orthodontische behandeling kan worden gecoŲrdineerd met andere tandheelkundige behandelingen
zoals:
. kaakchirurgie: het verwijderen van tanden en het verplaatsen of corrigeren van de stand van ťťn van beide of beide kaakbeenderen;
. parodontale zorgen van het tandvlees en de steunweefsels;
. restauratieve zorgen, zoals vullingen, kronen, bruggen, implantaten, en aanpassingen van de vorm van de tanden.

Als een uitgebreide orthodontische behandeling is afgelopen, moet de patiŽnt retainers dragen om de tanden in hun nieuwe stand te laten vastgroeien.


8 Wat betekent een "twee fasen behandeling"?

Dit betekent dat de behandeling wordt uitgevoerd in twee fasen.
De eerste fase is de interceptieve orthodontische fase (zie voor meer uitleg hierboven).
De tweede fase vindt plaats na een onderbreking waarin we de verdere gebitsontwikkeling opvolgen.
De tweede fase kan bestaan uit een gedeeltelijke of een uitgebreide orthodontische behandelingsfase.
(zie ook hierboven) en dient vaak voor de afwerking van de occlusie.
Als u een afgewerkte en stabiele occlusie hebt dan hebt u op korte en op lange termijn minder kans op terugval van het verworven resultaat.


9 De vriendjes van mijn kind zijn al begonnen, waarom wil onze orthodontist nog wachten?


Elk behandelingsplan is specifiek afgestemd op de individuele afwijking van een kind.
Sommige kinderen zijn vroeger rijp dan anderen; hun definitieve tanden breken bijvoorbeeld sneller door of
hun kaakbeenderen groeien sneller.
Sommige kinderen hebben een vroege behandeling nodig om te voorkomen dat ernstige problemen zouden ontstaan.
We zijn als orthodontisten de best geplaatste experts voor het opstellen van een optimaal behandelingsplan.
Stel gerust al uw vragen.

10 Wat is een space maintainer?

U ziet een lipbumper die als space maintainer de onderste zesjarige maaltanden op hun plaats houdt.

andere DIAS BINNENKORT

Terwijl met de vaste apparatuur boven de boventanden worden uitgelijnd.

Een space maintainer is nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld. Als space maintainer kunnen we ook een linguale boog (aan de tongzijde) gebruiken.
De melkmolaren, beter gekend als melkkiezen, houden de ruimte vast voor de definitieve tanden die nog moeten doorbreken. Indien ťťn van deze melkmolaren te vroeg verloren gaat, dan kan een orthodontisch beugeltje (een space maintainer) de buurtanden op hun plaats houden en zo de plaats bewaren voor de definitieve opvolger die later nog moet doorbreken in deze open ruimte. Indien we de natuur zijn gang zouden laten gaan, dan zou er na dit vroegtijdige verlies van de melkvoorganger onvoldoende plaats zijn voor de definitieve opvolger. Hetzelfde fenomeen speelt zich af als door cariŽs de melkmolaar aangetast wordt en zijn afmeting kleiner wordt. Dit is een belangrijke reden om melktanden die gecariŽerd zijn te laten verzorgen bij uw tandarts. Het is dus niet omdat melktanden toch vervangen zullen worden door hun definitieve opvolgers dat u ze niet moet laten verzorgen.11 Waarom moeten melktanden soms worden verwijderd? 

Als tanden door plaatstekort erg tegen elkaar zitten opgepropt, dan kunnen gewoonlijk de blijvende of definitieve hoektanden niet doorbreken in de mond. Ze blijven ingesloten of breken door in een hoogst ongewenste positie.

Soms moeten melktanden getrokken worden om definitieve tanden met ernstig plaatstekort de kans te geven door te breken op een normale plaats binnen de tandenboog.12 Waarom moeten definitieve tanden uitzonderlijk worden verwijderd?


Na een uitgebreid vooronderzoek of na het stellen van een therapeutische diagnose stellen we uitzonderlijk vast dat er geen andere keuze is dan tanden te laten verwijderen.
Dit gebeurt meestal alleen om plaatstekort te corrigeren of om plaats te maken voor andere tanden die in de richting van deze extractieopening, moeten worden verplaatst.

We gebruiken een systeem dat ons goed helpt om ernstig plaatstekort succesvol te behandelen zonder definitieve tanden te moeten verwijderen. Dit systeem maakt gebruik van een combinatie van thermisch gevoelige draden, autoligerende brackets (Damon III of Damon MX) en een minimaal invasief en heel eenvoudig behandelingsprotocol.

We laten definitieve tanden liever slechts uitzonderlijk verwijderen (extraheren) omdat dit meestal resulteert in een bredere glimlach. Een glimlach waarbij de tandenbogen tot ver in de mondhoeken doorlopen.
We zorgen er bij het stellen van de diagnose en het daaraan gekoppelde behandelingsplan ook voor dat de nasolabiale hoek optimaal blijft. Door het verwijderen van tanden (vooral de eerste bovenpremolaren) kan deze nasolabiale hoek te groot worden.
Een stompe nasolabiale hoek ziet er niet esthetisch uit en kan sneller een verouderd effect geven.

13 Waarom moeten melktanden en definitieve tanden soms achter elkaar worden verwijderd?

Uitzonderlijk is het opeenvolgend verwijderen van melktanden en definitieve tanden (meestal premolaren = voorkiezen) noodzakelijk. Deze opeenvolgende extractie wordt ook wel seriŽle extractie procedure genoemd.

De bedoeling is natuurlijk om meer plaats te maken voor de doorbraak van de andere definitieve tanden.
Als deze andere  definitieve tanden zoveel mogelijk op eigen kracht op hun normale plaats zijn doorgebroken,
dan volgt hierop meestal een uitgebreide orthodontische behandeling met vaste apparatuur.

Deze procedure is uitzonderlijk noodzakelijk als er een ernstig plaats tekort is waarbij:
. de definitieve tanden niet op tijd op hun normale plaats kunnen doorbreken.
. de definitieve hoektanden ingesloten raken (omdat ze niet kunnen doorbreken), en in een hoogst ongewenste stand doorbreken. 

Het voorkomen van onesthetisch ectopisch doorbreken van de definitieve hoektanden bij plaatstekort is de belangrijkste indicatie voor deze procedure.

Toch maken we slechts zeer uitzonderlijk gebruik van deze procedure omdat:
    * het corrigeren van plaatstekort zonder verwijdering van definitieve tanden
                                         nu gemakkelijker kan.
    * er toch bijna altijd een uitgebreide orthodontische behandeling nodig is
                                       na doorbraak van de andere tanden.
    * het behoud van het volledig definitieve gebit
                                       meestal resulteert in een mooie brede glimlach

Bij welke uitzonderingen is een seriŽle extractieprocedure dan toch nog aangewezen?
Dit kan alleen bepaald worden na een grondig vooronderzoek. In geval van twijfel beginnen we eerst met de behandeling en stellen na ongeveer een half jaar een therapeutische diagnose. Elke patient en elk gebit is verschillend.


14 Hoe kan de groei van een kind de orthodontische behandeling beÔnvloeden?

Een orthodontische behandeling met functionele apparatuur kan een gunstig effect hebben op de wanverhouding tussen de twee kaakbeenderen zolang een kind groeit. 
Een veel voorkomend orthodontisch probleem: teveel vooruitstekende bovenfronttanden met als belangrijkste oorzaak een onderontwikkelde onderkaak (=een onderkaak retrognatie). 

De groeiafwijking kan per uitzondering te ernstig zijn voor een zuiver orthodontische behandeling.
Een gecombineerde orthodontisch kaakchirurgische behandeling kan dan helpen als de kaken volledig zijn volgroeid. 

We benadrukken nogmaals dat wereldwijd de meeste orthodontische verenigingen een eerste orthodontische controle aanraden vanaf de leeftijd van 7 jaar.
De orthodontist kan vanaf 7 jarige leeftijd:
. problemen die gerelateerd zijn met de groei of de ontwikkeling van het gebit tijdig ontdekken.
. een orthodontische behandeling tijdig opstarten.


17. Welke beugels worden gebruikt om de groeiproblemen van de kaken te verminderen?

Met orthodontische beugels wordt de stand van de tanden gecorrigeerd.
Dento-faciale orthopedie werkt met gelaatsorthopedische apparatuur voor de begeleiding en correctie van de groei en de ontwikkeling van je gezicht en van je kaken. Dit kan zolang je een kind of een tiener bent en dus nog groeit.
Orthodontische en gelaatsorthopedische beugels werken samen en kunnen apart of tegelijk worden gedragen.
Het is de bedoeling de kaken en dus ook de tandenbogen beter op elkaar te doen passen.

In de loop van een behandeling kan gelaatsorthopedische apparatuur:
. te fel vooruitstekende bovenfronttanden opvallend verbeteren;
. de groei van een te fel naar achterliggende onderkaak opvallend stimuleren zodat onder- en bovenkaak beter op elkaar zullen passen.
Deze apparaten werken vooral in voor- achterwaartse of sagittale richting.


Kaak- of gelaatsorthopedische apparatuur wordt ook functionele apparatuur genoemd en is uitneembaar,
zit los of vast. 

We gebruiken in onze praktijk:

. Vaste functionele apparatuur:
wordt gewoonlijk vastgeschroefd op de al aanwezige vaste apparatuur op de onder- en boventanden.
Het kan niet worden uitgenomen door de patiŽnt en zit na een aanpassing van enkele dagen heel comfortabel.

De Malu en de Bite corrector zitten vastgehaakt of vastgeschroefd aan de draad van de vastgekleefde apparatuur.
De Malu heeft als groot voordeel dat er niet altijd brackets moeten worden gekleefd ter hoogte van de bovenfronttanden waardoor deze apparatuur een heel esthetisch uitzicht kan hebben.
De Bite Corrector heeft brackets onder en boven nodig. We kunnen doorzichtige brackets gebruiken.

. Uitneembare of losse functionele apparatuur:
positioneert zoals vaste functionele apparatuur ook de onderkaak in een meer voorwaartse stand.
Deze apparatuur zit volledig los in de mond en kan wel door de patiŽnt worden uitgenomen,
bijvoorbeeld om de tanden te poetsen of om te eten.

De bionator zit volledig los in de mond. Als je de mond opent blijft deze beugel op je ondertanden liggen. Zo werkt deze beugel het best. Telkens als je slikt wil je met je tanden in elkaar bijten. Je bijt dan in je bionator en zo werkt deze beugel, zowel overdag als snachts. We raden je aan eerst na 16:00 uur te proberen en op vrije dagen.
Als we na enkele  maanden niet genoeg resultaat zien kunnen we je aanraden deze beugel wat meer te dragen.

Dit is al meer dan 25 jaar onze favoriete beugel voor onderkaak correcties op jonge leeftijd
(bij voorkeur op jonge leeftijd tijdens de lagere school).

. Functionele apparatuur (zowel los als vast) positioneert de onderkaak in een meer voorwaartse stand en zorgt zolang het kind groeit voor volgende resultaten:

        . Het vermindert de protrusie van de bovenfronttanden. 
          Dit wil zeggen dat te fel vooruitstekende boventanden rechter gaan staan.
        . De onder- en boventanden (zowel de fronttanden als de kiezen) zullen elkaar beter raken 
          tijdens het dichtbijten. Uw kind zal beter een stuk appel kunnen afbijten. 
        . De eruptie (het doorbraakproces) van de fronttanden en de kiezen zal gunstiger kunnen evolueren.
        . De groei van de onderkaak zal die van de bovenkaak inhalen.
            Beide kaken zullen beter op elkaar passen.
        . Als de kaken beter op elkaar passen, dan zullen de tandenbogen ook beter in elkaar kunnen passen.

De motivatie van het kind om een uitneembaar beugeltje te dragen is heel belangrijk.
Als uw kind deze beugel onvoldoende draagt zal het natuurlijk niet helpen.

. Een palatale expansie beugel (RPE schroef of Rapid Maxillary®/Palatal Expansion screw of snelle verbredingsschroef voor de bovenkaak) is een beugel die de bovenkaak expandeert of verbreed.

Palataal betekent dat de beugel geplaatst wordt ter hoogte van het verhemelte.
Deze beugel zit vastgekleefd ter hoogte van twee of vier kiezen in de bovenkaak en dient om je te smalle bovenkaak in slechts enkele maanden te verbreden.
Tegelijk kunnen met de RPE de zesjarige molaren worden opgericht en geroteerd.
Bij patiŽnten die slechts een matige achterstand hebben in de groei van de onderkaak, komt na de verbreding van de bovenkaak, de onderkaak spontaan naar voor. Dit gebeurt meestal tijdens de eerste 6 tot 12 maanden na de expansie. U kunt de bovenkaak vergelijken met een te smalle schoen.

Als u een bredere schoen (bij de patiŽnt is dit de bovenkaak) aantrekt, kan uw voet (lees onderkaak) gemakkelijker naar voor schuiven.

Binnenkort hier een AFBEELDING

De headgear of buitenbeugel wordt door ons niet gebruikt. Deze beugel is uitneembaar door de patient (het kind). Als u nu toch een buitenbeugel draagt, wacht dan niet want we kunnen u een meer kindvriendelijke en esthetischere oplossing voorstellen.

18 Kan mijn kind sporten met een beugel?

Ja! Maar het is beter om een mondbeschermer te dragen bij contactsporten, fietsen (vooral op een mountain-bike), ijs- of rolschaatsen.
U kunt een mondbeschermer dragen bij sporten in teamverband of bij het spelen thuis. .

We kunnen U ook een individuele mondbeschermer op maat maken, aangepast aan de individuele stand van uw tanden en uw kaakbeenderen. Een individuele mondbeschermer die op maat is gemaakt, zal het risico op trauma ter hoogte van uw tanden veel sterker verminderen dan een standaard mondbeschermer.
Omdat tijdens het opvangen van een slag, de onderkaak reflexmatig in uw mondbeschermer toeklem, wat bij een standaard mondbeschermer bijna niet mogelijk is.


19 Kan mijn kind nog muziek spelen met zijn/haar beugel? 

Na een periode van aanpassing en oefening kunt U zonder moeite uw beugel blijven dragen.
tijdens het bespelen van uw blaasinstrument.
Indien u dit wenst kunnen we u orthodontische beschermingswas geven. 
Een beetje was kan tegen de brackets worden gekleefd zodat alles wat zachter aanvoelt. 
Vele patienten brengen een sigarettenblaadje aan tussen de lip en de brackets. Het helpt.

20 Wat betekent en hoe belangrijk is een goede samenwerking?

Een orthodontische behandeling kan slechts slagen als er een voortdurende samenwerking is tussen orthodontist en patiŽnt. Dit betekent ook dat U zich als een actieve partner opstelt om een goed resultaat te willen bereiken.
Een succesvolle orthodontische behandeling is zoals een straat met tweerichtingsverkeer.
Het vraagt een voortdurende inspanning en goede samenwerking met de orthodontist.
 PatiŽnten die goed meewerken en gemotiveerd zijn zullen ons toelaten een mooi resultaat te bereiken en bezorgen zichzelf het goede gevoel van een mooie glimlach voor het leven.

Zorg ervoor dat u geen brackets of andere vastgekleefde onderdelen van de apparatuur afbijt.
Beschadigde apparatuur kan de behandelingsduur verlengen en kan een ongewenst effect hebben op het resultaat van de behandeling. Om beschadigde apparatuur te laten herstellen moet u in elk geval vaker op controle komen.

1. Eet voorzichtig: Geen harde en kleverige snoep!
2. Poets goed! 
         a. Wanneer en hoe vaak poetsen? 
         b. Met welke tandenborstel? 
         c. Hoe poetsen? 
         d. Moet ik stoppen met poetsen als mijn tandvlees bloed? 
         e. Hoe kan ik weten of mijn tanden goed zijn gepoetst? 
         f. Wat is tandplaque? 
         g. Zijn er andere hulpmiddelen buiten een tandenborstel? 
         h. Heeft het zin om tandpasta te gebruiken?
3. Bezoek regelmatig uw (familie)tandarts of parodontoloog!
4. Volg onze instructies!
5. Mis geen afspraken!

 

21 Waarom duurt een orthodontische behandeling soms langer dan oorspronkelijk werd gedacht?

Een schatting van de behandelingsduur blijft maar een schatting. PatiŽnten groeien niet allemaal even snel en reageren allemaal verschillend op een orthodontische behandeling.

Wij hebben een specifieke behandelingsdoelstelling voor ogen en zullen meestal voortdoen met de behandeling tot de doelstellingen conform dit behandelingsplan zijn bereikt.

De samenwerking en de motivatie van de patiŽnt is echter de enige goede predictor om binnen het tijdschema van de behandeling te blijven.
PatiŽnten die hun elastieken en apparaten juist dragen, zoals werd voorgeschreven, en die er zorg voor dragen dat hun beugel niet wordt beschadigd, zullen meestal op tijd een excellent resultaat halen.
PatiŽnten die voortdurend hun apparatuur stuk bijten, hun tanden niet goed poetsen of hun beugel onvoldoende dragen zijn voorbeelden van slechte samenwerking. Ze zullen hun beugel langer moeten dragen.

22. Waarvoor dienen retainers op het einde van een orthodontische behandeling?

Tanden worden rechtgezet of uitgelijnd. Een slechte beet wordt gecorrigeerd.
Dit gebeurt met actieve apparatuur, die meestal dag en nacht wordt gedragen.

Nadat de apparatuur werd verwijderd kunnen tanden terug scheef gaan staan, indien ze niet worden gestabiliseerd.

Daarom volgt na de actieve behandelingsfase een retentiefase.
Retainers zorgen tijdens deze fase voor de stabilisatie van de verbetering en zijn ontworpen om de tanden in hun ideale correctiestand te houden.
Dit is nodig totdat het omliggende botweefsel en tandvlees zich heeft aangepast aan de veranderingen die door de behandeling zijn ontstaan. Indien U de retainer draagt zoals voorgeschreven, hebt U de beste garantie op een levenslang resultaat.

Er zijn uitneembare en vaste retainers. We bespreken met U welke retainer het best geschikt is. De keuze hangt onder meer af van de beginsituatie en van het bereikte resultaat. Als U bijv. niet goed poetst, is een uitneembare beter dan een vaste permanente retainer.

23 Zullen uw tanden later mooi recht blijven staan?

Studies hebben aangetoond dat als mensen ouder worden, hun tanden kunnen bewegen of verschuiven.
Dit variabel patroon van graduele verschuiving wordt in verband gebracht met de veranderingen die eigen zijn aan het volwassen worden. Het zwakt waarschijnlijk af na de leeftijd van 20 jaar, maar kan zich in bepaalde mate voortzetten gedurende het ganse leven voor de meeste mensen.
Zelfs kinderen die van nature een gaaf en uitgelijnd gebit in een ideale occlusie hebben, kunnen orthodontische problemen krijgen op volwassen leeftijd.

Het meest frequent voorkomend fenomeen is crowding (=plaatstekort; een wanverhouding tussen de afmetingen van de tanden en de beschikbare plaats voor deze tanden) en scheefstand van de ondersnijtanden.

Indien u de retainers na de actieve orthodontische behandeling draagt, zoals voorgeschreven door ons, zal het resultaat de kans krijgen te stabiliseren.
Na een periode waarin de retainer fulltime wordt gedragen, kan het dragen van een retainer 's nachts de verschuiving en verplaatsing van tanden op volwassen leeftijd voorkomen.

24 Indien de wijsheidstanden zijn aangelegd, moeten ze dan worden verwijderd?

Wijsheidstanden (wisdom teeth) of verstandskiezen zijn vaak niet aangelegd (=agenetisch).
Als ze zijn aangelegd hebben ze vaak plaatstekort vooral als geen andere tanden werden verwijderd om plaats te maken gedurende een orthodontische behandeling.

Statistisch wordt aangenomen dat ťťn wijsheidstand op acht problemen kan veroorzaken op jonge of op latere leeftijd (bijvoorbeeld pas op 60 jaar). Problemen kunnen zelfs ontstaan als ze ingesloten blijven.
Deze problemen kunnen pijnloos en chronisch zijn, zoals bij kystevorming of resorptie van de wortel van de buurtand door de druk van de wijsheidstand.

Zowel de kroon als de wortels van wijsheidstanden zijn meestal grillig en afwijkend van vorm. Ze hebben meestal ook een afwijkende ligging in het kaakbeen. Indien ze toch spontaan zouden doorbreken hebben ze dikwijls slechts een gebrekkige functie, door deze afwijkende vorm en ligging. Door de diepe groefjes in hun kauwvlak zijn ze sneller vatbaar voor cariŽs en moeten daarom sneller worden gevuld of verwijderd. Daarbovenop stellen we vast dat de laatste tanden in de rij meestal het slechtst worden gepoetst; of deze laatste tanden in de rij nu de wijsheidstanden zijn of andere tanden, maakt niets uit.

Grondige studies hebben wel aangetoond dat wijsheidstanden door hun aanwezigheid geen progressieve crowding van de ondersnijtanden (=scheve stand van de tanden door plaatsgebrek) veroorzaken of er toe bijdragen.
Deze crowding treedt gewoonlijk op na de leeftijd van 16 jaar en op volwassen leeftijd. 
De preventie van dit plaatstekort en de ermee gepaarde scheve stand van het onderfront is op zich dus geen voldoende reden om zomaar alle wijsheidstanden die u hebt te laten verwijderen.


Indien U de wijsheidstanden laat verwijderen na de leeftijd van 18 jaar, als de wortels van deze tanden zijn volgroeid, dan loopt U een groter risico  last te krijgen van complicaties als gevolg van deze  ingreep.
Voor volwassenen die geen last hebben van hun wijsheidstanden en waarbij alles er rŲntgenologisch normaal uitziet, raden we aan om de wijsheidstanden met rust te laten en dus niet te laten verwijderen.

U zult minder risico op complicaties als gevolg van de kaakschirurgische ingreep hebben indien U ze op jongere leeftijd laat verwijderen. Het risico op complicaties wordt groter als de wijsheidstanden zijn doorgebroken.

Vandaar onze suggestie om vanuit een preventief oogpunt de kiemen van de wijsheidstanden al te laten verwijderen voor ze zijn doorgebroken. Voor een optimale timing bij het verwijderen gebruiken we een orthopantomogram.
Deze rŲntgenfoto toont het aantal, de ligging, de vorm en het ontwikkelingsstadium van de wijsheidstanden. 
We laten wijsheidstanden vanuit preventief oogpunt meestal verwijderen tussen 13 en 17 jaar. 

U kunt samen met ons en uw familietandarts bespreken welke voor U de beste oplossing is.
Een gezamenlijk consult in onze praktijkruimte met een kaakchirug is ook mogelijk.

25 Wat gebeurt er als ik voorafgaand of tijdens de orthodontische behandeling toch blijf duimen?

Als tijdens de behandeling regelmatig en dikwijls wordt geduimd of op een vinger wordt gezogen dan zal de behandeling hierdoor niet het gewenste resultaat opleveren of de vooruitgang van de behandeling zal vertragen.
Als u tijdens de ganse behandeling intens blijft duimen en dit blijft volhouden tot na de behandeling,
dan loopt de behandeling zelfs het risico zonder resultaat te eindigen of het gedeeltelijk verworven resultaat volledig te verliezen.

De bovenste snijtanden zullen door frequent en intens duimzuigen meer en meer naar voor worden geduwd en hierdoor ontstaat in het melkgebit of in het definitieve gebit een asymmetrische open beet.
De stand van de fronttanden en de vorm van de gelaatsbeenderen kunnen zelfs permanent negatief worden beÔnvloed als voldoende frequent en intens wordt geduimd tot na doorbraak van de definitieve fronttanden.
Uitzonderlijk is bij permanente misvormingen op latere leeftijd een gecombineerde orthodontisch chirurgische behandeling nodig.


26 Wanneer en hoe stoppen met duimzuigen?

Het is aan te bevelen te stoppen met duimzuigen ongeveer een half jaar voordat de melksnijtanden verloren gaan. De kans op een spontane correctie is dan het grootst.
Maar zelfs als later wordt gestopt zijn nog spontane correcties mogelijk.
Meestal stopt een kind automatisch met duimen als met een beugel wordt begonnen.

27 Als mijn kind slechts een beperkte groei-afwijking van ťťn van de kaken heeft, kan een zuiver orthodontische behandeling dan het onderliggende skeletale probleem camoufleren en kan op deze manier een chirurgische correctie overbodig worden?

Indien er slechts een milde tot matige skeletale kaakdiscrepantie (=wanverhouding tussen de afmetingen van onder- en bovenkaak waardoor ze niet op elkaar passen) schuilgaat achter een malocclusie (= verkeerde beet),
dan kan een goede occlusie van de tanden worden bekomen door bepaalde tanden te laten verwijderen.
De orthodontische behandeling kan zich beperken tot het rechtzetten van de overige tanden.
Het onderliggende skeletale probleem wordt dan gecamoufleerd.

INDICATIE:
We gebruiken dit type van behandeling alleen als het geen schadelijke effect kan hebben op de esthetiek van het gezicht en indien groei modificatie of orthognatische chirurgie niet van toepassing zijn of niet worden geaccepteerd door de patiŽnt.
Het verwijderen van tanden voorziet ruimte voor het herpositioneren van de overige tanden in het anteroposterieure (=het voor-achterwaartse) vlak van de ruimte.

CONTRA-INDICATIES:
PatiŽnten met verticale of transversale (= dwars gericht) skeletale problemen kunnen niet profiteren van dit soort camouflage therapie.
Bij symptomen zoals ernstige crowding of extreme protrusie van de snijtanden, die gepaard gaan met een skeletale discrepantie, kunnen extractieruimten alleen worden gebruikt voor het uitlijnen van de overige tanden.
Dus ook in dit laatste geval is een camouflage behandeling gewoonlijk gecontraÔndiceerd.

28 Komt mijn kind met een nikkelallergie nog in aanmerking voor een orthodontische behandeling?

Ja; want er bestaan nikkelvrije beugels en materialen. Meestal gebruiken we nikkelvrije materialen.
Meld toch a.u.b. dat uw kind een allergie heeft zodat we zeker de juiste materialen gebruiken.